Estudiar a Humanium International University

Baixa per consultar els requisits d’accés específics per a cada titulació oficial.

Humanium International University ofereix en les primeres fases titulacions estatals de Bàtxelor (Grau) i Màster, i en fases posteriors de Doctorat. Totes estan referenciades en el Marc Andorrà de Qualificacions i en el Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior.

El Bàtxelor té una càrrega de treball de 180 ECTS i el Màster de 120 ECTS. El Doctorat té una durada de al menys tres cursos acadèmics a temps complet.

Totes formen part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), utilitzen el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) i l’expedició del Títol s’acompanya del Suplement Europeu al Diploma. A més de posseir validesa en tot el territori andorrà, les titulacions es reconeixen en tots els estats membres de l’EEES, i els programes educatius similars afavoreixen la mobilitat i la integració de l’estudiant en el mercat laboral.

Requisits específics

Equivalències acadèmiques:

Grau (Espanya), Licenciatura (Portugal), Licence (França), Bachelor/Licenciatura (Llatinoamèrica)

Podràs accedir als estudis de Bàtxelor a través d’algun dels requisits que s’especifiquen en cada cas

Si tens estudis andorrans:

– Batxillerat andorrà.
– Diploma Professional Avançat (DPA) o un altre Títol d’ensenyament superior.
– Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones majors de 25 anys.

Si tens estudis internacionals:

– Titulació de Batxillerat, o similar, que permet l’accés als estudis d’ensenyament superior del teu país.
– Titulació universitària o superior oficial.
– Estudis universitaris o superiors oficials iniciats en una altra institució equivalent al Bàtxelor que vols cursar.
– Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones majors de 25 anys (es pot realitzar al teu país en cas que estigui prevista).

Si tens estudis espanyols:

– Batxillerat i Prova d’Accés a la Universitat (Selectivitat).
– Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior.
– Titulació universitària o superior oficial.
– Estudis universitaris o superiors oficials iniciats en una altra institució equivalent al Bàtxelor que vols cursar.
– Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones majors de 25 anys (es pot realitzar a Espanya).

Equivalències acadèmiques:

Màster Universitari (Espanya), Mestrado (Portugal), Master (França), Maestría (Llatinoamèrica)

Podràs accedir als estudis de Màster a través d’algun dels requisits que s’especifiquen en cada cas.

Si tens estudis andorrans:

– Títol d’ensenyament superior estatal (del nivell de Bàtxelor com a mínim).

Si tens estudis internacionals:

– Títol de Grau/Llicenciatura/Bachelor… oficial (com a mínim).
– Estudis de Màster oficials iniciats en una altra institució equivalent al Màster que vols cursar.

Equivalències acadèmiques:

Doctorat (Espanya), Doutoramento (Portugal), Doctorat (França), Doctorado (Llatinoamèrica)

Podràs accedir als Programes de Doctorat a través d’algun dels requisits que s’especifiquen a cada cas

Si tens estudis andorrans:

– Màster estatal.

Si tens estudis internacionals:

– Titulació de Màster oficial.

– Programa de Doctorat oficial iniciat en una altra institució equivalent al Programa de Doctorat estatal que vols cursar.