Bàtxelor en Musicologia

Descripció

El Bàtxelor en Musicologia d’Humanium International University té com a objectiu formar-te en un musicòleg o musicòloga professional a través d’un ensenyament integral, pràctic i de qualitat, acabant amb una titulació oficial universitària i europea dins de l’EEES.

Per què estudiar el Bàtxelor en Musicologia d’Humanium?

 • Estudiaràs la carrera de Musicologia a una Universitat amb els millors professors i musicòlegs internacionals especialistes en diferents èpoques històriques i branques de la musicologia.
 • Aprendràs la professió de musicologia des de la pràctica i des d’un ensenyament personalitzat, individualitzat i col·lectiu.
 • Estudiaràs el fet musical de manera evolutiva i progressiva des de múltiples perspectives musicològiques.
 • La Universitat fomentarà i t’ajudarà a participar en ponències i congressos de musicologia durant els estudis.
 • Aconseguiràs una formació integral en música mitjançant assignatures transversals i específiques, teòriques i pràctiques.
 • Estudiaràs amb una metodologia que permet optimitzar el teu temps, amb docència 100% online i activitats presencials* amb assistència opcional.
 • Treballaràs els teus exercicis d’estil i de transcripció juntament amb instrumentistes i cantants, a distància o presencialment*.
 • Crearàs un currículum artístic amb totes les activitats musicals que facis durant els estudis, el qual serà editat i certificat per Humanium.

* Podràs viatjar al país d’Andorra per assistir i participar en activitats artístiques organitzades per la Universitat Humanium.

Què obtindràs al finalitzar el programa?

Acabaràs amb una titulació oficial universitària i europea que possibilita l’homologació i el reconeixement dins de l’EEES:

 • Títol de Bàtxelor estatal en Musicologia expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra (en català, idioma oficial d’Andorra).
 • Títol traduït a l’espanyol i a l’anglès per Humanium.
 • Suplement Europeu al Títol en espanyol, català i anglès, editat i expedit per Humanium.
Semestre Assignatura Caràcter ECTS Total ECTS

1er

Història i estètica de la música I Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical I Obligatori

4

Metodologia de la recerca I Obligatori

3

Informàtica i tecnologies musicals Obligatori

3

Llatí I Obligatori

4

Arxivística i paleografia I Obligatori

6

Cant gregorià Obligatori

6

2n

Història i estètica de la música II Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical II Obligatori

4

Metodologia de la recerca II Obligatori

3

Acústica i organologia I Obligatori

3

Llatí II Obligatori

4

Arxivística i paleografia II Obligatori

6

Evolució de la notació musical I Obligatori

6

3er

Història i estètica de la música III Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical III Obligatori

4

Acústica i organologia II Obligatori

3

Musicologia aplicada I Obligatori

6

Evolució de la notació musical II Obligatori

6

Tecnologies aplicades a la musicologia I Obligatori

3

Tallers de musicologia I Obligatori

4

4t

Història i estètica de la música IV Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical IV Obligatori

4

Acústica i organologia III Obligatori

3

Musicologia aplicada II Obligatori

6

Evolució de la notació musical III Obligatori

6

Tecnologies aplicades a la musicologia II Obligatori

3

Tallers de musicologia II Obligatori

4

Història i estètica de la música V Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical V Obligatori

4

Musicologia aplicada III Obligatori

6

Tallers de musicologia III Obligatori

4

Etnomusicologia I Obligatori

3

Sociologia de la música I Obligatori

3

Lliure configuració Lliure elecció

6

 

Història i estètica de la música VI Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical VI Obligatori

4

Musicologia aplicada IV Obligatori

6

Tallers de musicologia IV Obligatori

4

Etnomusicologia II Obligatori

3

Sociologia de la música II Obligatori

3

Treball final de bàtxelor Obligatori

6

Les metodologies e-learning i b-learning que empra Humanium a les assignatures dels seus programes desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

(Per a més informació, pots consultar aquí la Metodologia Humanium)

El Bàtxelor en Musicologia, al cursar-se en modalitat online, utilitza la metodologia e-learning en totes les seves assignatures, i en algunes es realitzen activitats presencials amb assistència opcional i flexible. Informa’t a continuació.

 • Gestió, conservació i difusió del patrimoni musical a biblioteques, fons d’arxius i museus.
 • Crítica musical.
 • Divulgació musical a editorials i mitjans de comunicació.
 • Edició crítica d’obres musicals.
 • Assessoria i col·laboració en la gestió, la programació i la difusió d’activitats musicals i culturals (festivals, concerts, auditoris, teatres, etc.).
 • Professor de música a diferents nivells educatius.

Podràs accedir al Bàtxelor en Musicologia a través d’algun dels requisits que pots consultar aquí.

Perfil d’ingrés

El perfil formatiu més apropiat per a l’admissió al Bàtxelor en Musicologia l’ofereixen els estudis mitjans o professionals de música que s’hagin cursat en Conservatoris, Acadèmies o Escoles de música, on es poden adquirir coneixements fonamentals relacionats amb el nivell base d’aquest Bàtxelor.

Haver cursat un Batxillerat a les branques de Música, Arts o Humanitats també ofereix una formació pròxima al nivell exigit, especialment en matèries teòriques i transversals.

No obstant això, la prova de nivell, avalada i avaluada pels millors professionals d’Humanium, determinarà que estàs preparat per assumir les competències del primer curs del Bàtxelor en Musicologia.

Criteris d’Admissió

OPCIÓ A: Prova de nivell

Realitzar i aprovar una prova de nivell específica per demostrar que posseeixes uns coneixements mínims en música necessaris per afrontar el nivell base del Bàtxelor en Musicologia.

OPCIÓ B: Títol Mitjà de Música

Si estàs en possessió del Títol Mitjà de Música andorrà estàs exempt de realitzar una part de la prova de nivell. A canvi, el títol et comptarà un percentatge de la nota d’admissió.

Si tens un títol oficial de música a un nivell mitjà o professional obtingut fora d’Andorra, Humanium estudiarà el teu cas per valorar si és equiparable al Títol Mitjà de Música andorrà.

OPCIÓ C: Mèrits acadèmics i professionals

Si tens experiència avalada i certificada a l’àmbit musical podràs ser admès sense realitzar la prova de nivell (encara que és altament recomanat fer-la).

Necessitarem que ens lliuris el teu currículum i tota la documentació que acrediti la teva experiència.

Prova de nivell

El nivell base del Bàtxelor en Musicologia exigeix tenir un cert domini d’harmonia, anàlisi musical, llenguatge musical, història de la música i de pràctica instrumental o de cant, preferiblement piano o instrument polifònic.

La prova de nivell* es realitza online per mitjà de la plataforma virtual de la Universitat.

*Properament s’ampliarà la informació sobre la prova de nivell.

L’equip docent d’Humanium està vinculat a diverses institucions europees i internacionals: França, Estònia, Països Baixos, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Estats Units, Espanya, Andorra… amb experiència en la docència virtual i presencial i en la recerca.

Humanium s’assegura que totes les assignatures estiguin dirigides per un professor responsable amb una qualificació de màster o doctor. Per l’enriquiment dels continguts de les diverses matèries i obrir una finestra a la realitat artística, les diverses disciplines musicals compten també amb figures de reconegut prestigi, a més de col·laboradors i ajudants en les tasques de docència.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures del Bàtxelor en Musicologia compten amb un ampli currículum a nivell internacional que els avala, entre els quals hi ha musicòlegs en actiu, especialitzats en diferents branques de la musicologia.