Missió

La missió d’Humanium International University és establir un espai universitari basat en el pensament creatiu i en la música com a llenguatge vehicular, amb nexes en comú entre les diferents disciplines humanístiques, artístiques i científiques, que fixi i generi nous coneixements contribuint al desenvolupament social i a la cultura.

Pretenem aplicar la creativitat de les arts al coneixement social, econòmic i científic, així com el pragmatisme, rigor i mètode científic a les arts i humanitats.

Visió

Humanium International University vol ser un referent internacional en l’ensenyament universitari a través d’una comunitat educativa i cultural que promou un projecte global d’art, recerca i coneixement des de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Valors

Els valors que impulsen i guien Humanium International University són:

  • Compromís amb l’alumnat i amb la qualitat de l’ensenyament i els serveis prestats durant i després de la seva etapa universitària.
  • Transparència i eficiència en la gestió educativa.
  • Excel·lència i creativitat en el procés educatiu, adequat a l’actualitat i, al mateix temps, apostant per la innovació.
  • Proximitat i implicació amb la nostra comunitat universitària.
  • Respecte cap a la societat, les cultures, les idees, les persones i la natura.