Missió

La Missió de la Humanium International University consisteix en la formació integral de l’estudiant, per formar nous titulats amb els coneixements, les habilitats i les competències que demana la societat actual.

Visió

Humanium International University vol ser un referent internacional en l’ensenyament universitari a través d’una comunitat educativa i cultural que promou un projecte global d’art, recerca i coneixement des de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Valors

Els valors que impulsen i guien Humanium International University són:

  • Compromís amb l’alumnat i amb la qualitat de l’ensenyament i els serveis prestats durant i després de la seva etapa universitària.
  • Transparència i eficiència en la gestió educativa.
  • Excel·lència i creativitat en el procés educatiu, adequat a l’actualitat i, al mateix temps, apostant per la innovació.
  • Proximitat i implicació amb la nostra comunitat universitària.
  • Respecte cap a la societat, les cultures, les idees, les persones i la natura.