Metodologia

Les metodologies d’ensenyament d’Humanium desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

Les modalitats online i semipresencial empren la metodologia e-learning (docència 100% online) a les seves assignatures:

 • Classes setmanals online, en directe i col·lectives: el professor de l’assignatura imparteix els continguts seguint el pla docent, es plantegen debats de classe, es realitzen exercicis i exposicions dels projectes, activitats pràctiques i estudi de casos. A més, es queden enregistrades i guardades a la plataforma virtual per poder visualitzar-les en tot moment.
 • Tutories setmanals o mensuals online, en directe, individuals i col·lectives: amb el professor de l’assignatura i ajudants es resolen dubtes, s’orienta en algun aspecte o contingut, es corregeixen exercicis i es planteja qualsevol altra activitat que ajudi l’estudiant a millorar i avançar a l’assignatura.
 • Masterclass online, en directe i col·lectives: contextualitzen i amplien algun aspecte o contingut de l’assignatura per mitjà de l’experiència del professor convidat i figures de reconegut prestigi. Es queden enregistrades i guardades a la plataforma virtual.
 • Exàmens online, en directe: es realitzen per mitjà de la plataforma virtual amb sistemes remots de supervisió per a exàmens online (reconeixement facial, etc.).

La modalitat semipresencial, a més, utilitza la metodologia b-learning, que alterna la docència online amb la presencial per mitjà de trobades presencials i s’aplica generalment a les assignatures principals de cada titulació.

S’organitzen trobades presencials intensives de diversos dies durant cada semestre* amb el professor de l’assignatura, professors col·laboradors i convidats, on s’aprofundeix en aspectes i continguts pràctics i tècnics per mitjà de:

 • Classes individuals i col·lectives: concentren la quantitat d’hores equivalent a classes setmanals.
 • Masterclass col·lectives.
 • Activitats pràctiques, exposicions i projectes.
 • Seminaris i activitats artístiques i culturals.
 • Exàmens.

* La durada i la quantitat de trobades i la realització d’exàmens varia segons el Pla docent de l’assignatura, i alguns tenen diversos nivells d’assistència que s’adapten a les necessitats de cada estudiant.

Les trobades presencials es combinen amb la docència online*, que ajuda a completar l’aprenentatge de l’assignatura, resoldre dubtes i preparar les classes presencials de les trobades:

 • Classes setmanals online, en directe, individuals i col·lectives.
 • Tutories setmanals o mensuals online, en directe, individuals i col·lectives.

* Aprofita tots els avantatges de la metodologia e-learning descrita prèviament.

A més, l’estudiant…

 • Té accés a múltiples recursos didàctics a la plataforma virtual, així com a totes les funcionalitats que aquesta ofereix.
 • Treballa i estudia autònomament els exercicis, les activitats pràctiques, els projectes, les exposicions i els exàmens que exigeix cada assignatura.
 • Interacciona amb els companys per mitjà de la participació en fòrums i la realització de treballs en grup.
 • Se li ofereix assistir i participar en activitats presencials acadèmiques i culturals organitzades per la Universitat i per cada titulació.
 • En alguns programes té la possibilitat de fer pràctiques externes amb empreses i altres institucions acadèmiques.