Qualitat Humanium

En Humanium International University, la qualitat de les activitats docents de l’alumnat, dirigides sempre cap a l’excel·lència, és un compromís. Per això hem creat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) que estableix tots els mecanismes i processos necessaris per assegurar-la.

Entre ells, comptar amb professorat degudament qualificat i professional, i amb uns plans d’estudis coherents i efectiusque permetin adquirir els resultats d’aprenentatge esperats.

Per al disseny del SGIQ s’han respectat els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació seguint els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) (ENQA, 2015). La seva finalitat és garantir l’èxit dels programes formatius i assolir els objectius definits en el Pla Estratègic de la Universitat.

El SGIQ està constituït per dos documents fonamentals: Manual de Qualitat i el Manual de Processos.

Objectius

  • Descriure el SGIC
  • Implantar un SGIC eficaç
  • Presentar el SGIC a externs
  • Comunicar la política de qualitat d’Humanium International University
  • Controlar les activitats de revisió de la qualitat
  • Comunicar els procediments d’Humanium International University
  • Formació de personal en matèria de qualitat

Manual de Qualitat

El Manual de Qualitat es defineix per la Norma ISO 9001:2015 com el “document que especifica el sistema de gestió de la qualitat d’una institució”. S’hi determina i defineix la Política de qualitat. Indica l’organització i els processos que Humanium International University estableix per implantar, desenvolupar i fer el seguiment i millora del SGIQ.

Manual de Processos

El Manual de Processos consisteix en el conjunt de processos sistemàtics de treball i actuació. A més, es troben degudament documentats per certificar la qualitat de l’ensenyament i els serveis a la Universitat.