Bàtxelor en Composició Musical

Descripció

El Bàtxelor en Composició musical de Humanium International University té com a objectiu formar-te en un compositor o compositora professional a través d’un ensenyament integral, pràctica i de qualitat, acabant amb una titulació oficial universitària i europea dins de l’EEES.

Per què estudiar el Bàtxelor de composició musical de Humanium?

 • Estudiaràs la carrera de composició musical en una Universitat amb els millors professors i compositors internacionals.
 • Aprendràs la professió de composició musical des de la pràctica i des d’un ensenyament personalitzat, individualitzada i col·lectiva.
 • Estudiaràs les tècniques i recursos compositius històrics i contemporanis actuals de manera evolutiva i progressiva.
 • La Universitat fomentarà i t’ajudarà al fet que participis en concursos de composició durant els estudis.
 • Aconseguiràs una formació integral en música mitjançant assignatures transversals i específiques, teòriques i pràctiques.
 • Estudiaràs amb una metodologia que permet optimitzar el teu temps, amb docència 100% online i activitats presencials* amb assistència opcional.
 • Treballaràs les teves composicions al costat d’instrumentistes, grups instrumentals o vocals, a distància o presencialment*, que les interpretaran en assajos i estrenes.
 • Crearàs un currículum artístic amb totes les activitats musicals que facis durant els estudis, el qual serà editat i certificat per Humanium.

* Podràs viatjar al país d’Andorra per assistir i participar en activitats artístiques organitzades per la Universitat Humanium.

Què obtindràs al finalitzar el programa?

Acabaràs amb una titulació oficial universitària i europea que possibilita l’homologació i el reconeixement dins de l’EEES:

 • Títol de Bàtxelor estatal en Composició musical expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra (en català, idioma oficial d’Andorra).
 • Títol traduït a l’espanyol i a l’anglès per Humanium.
 • Suplement Europeu al Títolen espanyol, català i anglès, editat i expedit per Humanium.
Semestre Assignatura Caràcter ECTS Total ECTS

1er

Història i estètica de la música I Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical I Obligatori

4

Metodologia de la recerca I Obligatori

3

Informàtica i tecnologies musicals Obligatori

3

Tècniques de composició musical I Obligatori

6

Instrumentació i orquestració I Obligatori

4

Tecnologies aplicades a la composició musical I Obligatori

6

2n

Història i estètica de la música II Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical II Obligatori

4

Metodologia de la recerca II Obligatori

3

Acústica i organologia I Obligatori

3

Tècniques de composició musical II Obligatori

6

Instrumentació i orquestració II Obligatori

4

Tecnologies aplicades a la composició musical II Obligatori

6

3er

Història i estètica de la música III Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical III Obligatori

4

Acústica i organologia II Obligatori

3

Tècniques de composició musical III Obligatori

6

Instrumentació i orquestració III Obligatori

4

Tecnologies aplicades a la composició musical III Obligatori

6

Tallers de composició musical I Obligatori

3

4t

Història i estètica de la música IV Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical IV Obligatori

4

Acústica i organologia III Obligatori

3

Tècniques de composició musical IV Obligatori

6

Instrumentació i orquestració IV Obligatori

4

Tecnologies aplicades a la composició musical IV Obligatori

6

Tallers de composició musical II Obligatori

3

Història i estètica de la música V Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical V Obligatori

4

Tècniques de composició musical V Obligatori

6

Instrumentació i orquestració V Obligatori

4

Tallers de composició musical III Obligatori

6

Lliure configuració Lliure elecció

6

 

Història i estètica de la música VI Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical VI Obligatori

4

Tècniques de composició musical VI Obligatori

6

Instrumentació i orquestració VI Obligatori

4

Tallers de composició musical IV Obligatori

6

Treball final de bàtxelor Obligatori

6

Les metodologies e-learning i b-learning que empra Humanium a les assignatures dels seus programes desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

(Per a més informació, pots consultar aquí la Metodologia Humanium)

El Bàtxelor en Composició musical, en cursar-se en modalitat online, utilitza la metodologia e-learning en totes les seves assignatures, i en algunes es realitzen activitats presencials amb assistència opcional i flexible.

 • Compositor d’obres musicals en diferents formacions instrumentals i estils.
 • Arranjador d’obres musicals.
 • Editor de partitures.
 • Professor de música a diferents nivells educatius.

Podràs accedir al Bàtxelor en Composició musical a través d’algun dels requisits que pots consultar aquí.

Perfil d’ingrés

El perfil formatiu més apropiat per a l’admissió al Bàtxelor en Composició musical l’ofereixen els estudis mitjans o professionals de música que s’hagin cursat en Conservatoris, Acadèmies o Escoles de música, on es poden adquirir coneixements fonamentals relacionats amb el nivell basi d’aquest Bàtxelor.

Haver cursat un Batxillerat a les branques de Música, Arts o Humanitats també ofereix una formació pròxima al nivell exigit, especialment en matèries teòriques i transversals.

No obstant això, la prova de nivell, avalada i avaluada pels millors professionals de Humanium, determinarà que estàs preparat per a assumir les competències del primer curs del Bàtxelor en Composició musical.

Criteris d’Admissió

OPCIÓ A: Prova de nivell

Realitzar i aprovar una prova de nivell específica per a demostrar que posseeixes uns coneixements mínims en música necessaris per a afrontar el nivell basicdel Bàtxelor en Composició musical.

OPCIÓ B: Títol Mitjà de Música

Si estàs en possessió del Títol Mitjà de Música andorrà estàs exempt de realitzar una part de la prova de nivell. A canvi, el títol et comptarà un percentatge de la nota d’admissió.

Si tens un títol oficial de música a un nivell mitjà o professional obtingut fora d’Andorra, Humanium estudiarà el teu cas per valorar si és equiparable al Títol Mitjà de Música andorrà.

OPCIÓ C: Mèrits acadèmics i professionals

Si tens experiència avalada i certificada a l’àmbit musical podràs ser admès sense realitzar la prova de nivell (encara que és altament recomanat fer-la).

Necessitarem que ens lliuris el teu currículum i tota la documentació que acrediti la teva experiència.

Prova de nivell

El nivell base del Bàtxelor en Composició musical exigeix tenir un cert domini d’harmonia, anàlisi musical, llenguatge musical, història de la música i de pràctica instrumental o de cant, preferiblement piano o instrument polifònic.

La prova de nivell* es realitza online per mitjà de la plataforma virtualde la Universitat.

*Properament s’ampliarà la informació sobre la prova de nivell.

L’equip docent d’Humanium està vinculat a diverses institucions europees i internacionals: França, Estònia, Països Baixos, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Estats Units, Espanya, Andorra… amb experiència en la docència virtual i presencial i en la recerca.

Humanium s’assegura que totes les assignatures estiguin dirigides per un professor responsable amb una qualificació de màster o doctor. Per l’enriquiment dels continguts de les diverses matèries i obrir una finestra a la realitat artística, les diverses disciplines musicals compten també amb figures de reconegut prestigi, a més de col·laboradors i ajudants en les tasques de docència.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures del Bàtxelor en Composició musical compten amb un ampli currículum a nivell internacional que els avala, entre els quals es troben compositors en actiu.