Màster Universitari en Composició Musical amb Noves Tecnologies

El Màster Universitari en Composició musical amb Noves tecnologies de Humanium International University està dirigit a compositors o compositores professionals que vulguin especialitzar-se en composició contemporània o en composició per a mitjans audiovisuals, acabant amb una titulació oficial universitària i europea dins de l’EEES.

Faràs ús de les noves tecnologies aplicades al procés creatiu que t’ajudaran a obtenir l’autonomia tecnològica necessària per crear i produir els teus propis materials sonors i projectes compositius.

Amb 2 anys de durada podràs aprofundir en aquest Màster i crearàs obres per a diverses formacions musicals i formats que podran ser estrenades, reproduïdes o projectades en concert, convertint els teus estudis en un laboratori de creació.

A més, inclou una àmplia formació en recerca que et prepara per al darrer estadi de la teva carrera, el Doctorat.

Tria un itinerari:

El Màster inclou dos itineraris possibles (Mencions) perquè t’especialitzis en:

 • Composició contemporània. Amb aquesta Menció aprofundiràs en les tècniques i els estils compositius dels segles XX i XXI i en les tendències i propostes creatives més actuals. Aprendràs la composició electroacústica, les tècniques d’estudi i diverses eines informàtiques de creació, síntesi, edició i producció.
 • Composició per a mitjans audiovisuals. La música per a imatge és imprescindible a la societat actual, i a través d’aquesta Menció crearàs i integraràs la teva pròpia música a pel·lícules, videojocs i altres mitjans audiovisuals i plataformes.

Per què estudiar el Màster Universitari en Composició musical amb Noves tecnologies de Humanium?

 • Estudiaràs a una Universitat amb els millors professors i compositors internacionals.
 • T’especialitzaràs en una àrea de la composició musical des de la pràctica i des d’un ensenyament personalitzat, individualitzat i col·lectiu.
 • Assimilaràs les tècniques i els recursos compositius més característics de cada especialització.
 • Aprendràs i utilitzaràs les noves tecnologies aplicades al procés creatiu.
 • Aconseguiràs una formació integral mitjançant assignatures transversals i específiques, teòriques i pràctiques.
 • Adquiriràs una sòlida formació en mètodes de recerca que et preparen cap al Doctorat.
 • Estudiaràs amb una metodologia que permet optimitzar el teu temps, amb docència 100% online i activitats presencials* amb assistència opcional.
 • Treballaràs les teves composicions i projectes juntament amb instrumentistes, grups instrumentals o vocals, a distància o presencialment*, que les interpretaran en assaigs i estrenes.
 • Crearàs un currículum artístic amb totes les activitats musicals que facis durant els estudis, el qual serà editat i certificat per Humanium.

* Podràs viatjar al país d’Andorra per assistir i participar en activitats artístiques organitzades per la Universitat Humanium.

Què obtindràs al finalitzar el programa?

Acabaràs amb una titulació oficial universitària i europea que possibilita l’homologació i el reconeixement dins de l’EEES:

 • Títol de Màster estatal en Composició musical amb Noves tecnologies* expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra (en català, idioma oficial d’Andorra).
 • Títol traduït a l’espanyol i a l’anglès per Humanium.
 • Suplement Europeu al Títol en espanyol, català i anglès, editat i expedit per Humanium.

* Pla d’estudis en procés d’aprovació.

Títols relacionats. Continuïtat acadèmica

* Pla d’estudis en procés d’aprovació.

Itinerari/Menció en: Composició contemporània actual
Semestre Assignatura Caràcter ECTS Total ECTS

1er

Mètodes per a la recerca musical Obligatori

6

30

Mètodes d’anàlisi musical Obligatori

4

Música i cultura a la societat contemporània Obligatori

4

Marketing i autopromoció musical Obligatori

4

Informàtica musical avançada i sonologia I Obligatori

6

Estètiques i tècniques de composició contemporània I Optatiu

6

2n

Tècniques de recerca del patrimoni musical Obligatori

4

30

Filosofia de la música Obligatori

4

Informàtica musical avançada i sonologia II Obligatori

6

Estètiques i tècniques de composició contemporània II Optatiu

6

Tècniques de composició amb noves tecnologies I Optatiu

6

Laboratori de projectes de composició contemporània I Optatiu

4

3er

Informática musical avanzada y sonología III Obligatori

6

30

Músiques del mon I Obligatori

4

Tècniques d’enregistrament i masterització I Obligatori

4

Estètiques i tècniques de composició contemporània III Optatiu

4

Tècniques de composició amb noves tecnologies II Optatiu

6

Laboratori de projectes de composició contemporània II Optatiu

6

4t

Músiques del mon II Obligatori

4

30

Tècniques d’enregistrament i masterització II Obligatori

4

Técnicas de dirección aplicadas a la composición musical Obligatori

4

Tècniques de composició amb noves tecnologies III Optatiu

4

Laboratori de projectes de composició contemporània III Optatiu

6

Treball final d’estudis Obligatori

8

Itinerari/Menció en: Composició per a mitjans audiovisuals
Semestre Assignatura Caràcter ECTS Total ECTS

1er

Mètodes per a la recerca musical Obligatori

6

30

Mètodes d’anàlisi musical Obligatori

4

Música i cultura a la societat contemporània Obligatori

4

Marketing i autopromoció musical Obligatori

4

Informàtica musical avançada i sonologia I Obligatori

6

Llenguatge musivisual i cinematogràfic I Optatiu

6

2n

Tècniques de recerca del patrimoni musical Obligatori

4

30

Filosofia de la música Obligatori

4

Informàtica musical avançada i sonologia II Obligatori

6

Llenguatge musivisual i cinematogràfic II Optatiu

6

Tècniques de composició musivisual I Optatiu

6

Laboratori de projectes de composició musivisual I Optatiu

4

3er

Informática musical avanzada y sonología III Obligatori

6

30

Músiques del mon I Obligatori

4

Tècniques d’enregistrament i masterització I Obligatori

4

Llenguatge musivisual i cinematogràfic III Optatiu

4

Tècniques de composició musivisual II Optatiu

6

Laboratori de projectes de composició musivisual II Optatiu

6

4t

Músiques del mon II Obligatori

4

30

Tècniques d’enregistrament i masterització II Obligatori

4

Técnicas de dirección aplicadas a la composición musical Obligatori

4

Tècniques de composició musivisual III Optatiu

4

Laboratori de projectes de composició musivisual III Optatiu

6

Treball final d’estudis Obligatori

8

Les metodologies e-learning i b-learning que empra Humanium a les assignatures dels seus programes desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

(Per a més informació, pots consultar aquí la Metodologia Humanium)

El Màster en Composició musical amb Noves tecnologies, al cursar-se en modalitat online, utilitza la metodologia e-learning en totes les seves assignatures, i en algunes es realitzen activitats presencials amb assistència opcional i flexible. Informa’t a continuació.

 • Creador d’obres per a qualsevol formació instrumental i gènere musical.
 • Compositor per a mitjans audiovisuals: cinema, televisió, videojocs, etc. (especialment per a la Menció en Composició per a mitjans audiovisuals).
 • Compositor resident a orquestres, bandes, cors i grups instrumentals (especialment per a la Menció en Composició contemporània).
 • Productor musical.
 • Editor de partitures.
 • Editor de material sonor.
 • Professor de música a diferents nivells educatius.
 • Recerca musical en un context de R+D+I.

Podràs accedir al Màster en Composició musical amb Noves tecnologies a través d’algun dels requisits que pots consultar aquí.

Perfil d’ingrés

El perfil formatiu d’ingrés més adequat per a l’admissió al Màster en Composició musical amb Noves tecnologies és haver cursat alguna titulació oficial d’ensenyament superior (Títol Superior de Música, Grau universitari, o equivalents) en la disciplina de Composició musical, ja que et capacita per a afrontar el nivell basi d’aquest Màster.

També pot haver-hi casos de compositors amb experiència avalada i certificada i que no tinguin cap titulació en Composició musical.

Però, en qualsevol cas, hauràs de tenir un alt domini dels coneixements generals de música, com a història, harmonia, anàlisi, acústica, organologia… a més de saber compondre a un nivell alt i tenir una personalitat artística com a compositor original i flexible.

Hauràs de tenir també competències en el maneig de, com a mínim, les principals eines tecnològiques i informàtiques de creació musical (editors de partitures, DAW bàsics, etc.), ja que en aquest Màster s’estudiaran i potenciaran aquestes i altres eines més avançades.

Criteris d’Admissió

Hauràs de lliurar, a més del teu currículum acadèmic, professional i artístic, obres musicals originals, compostes per tu, de diferents formacions instrumentals i/o electroacústiques (a més d’enregistraments d’àudio i/o vídeo, si n’hi hagués), arranjaments i qualsevol altre projecte de creació musical i documentació que avali i certifiqui la teva experiència com a compositor.

En cas que tinguis una titulació oficial d’ensenyament superior (Títol Superior de Música, Grau universitari, o equivalents) en la disciplina de Composició musical, hauràs de lliurar aquesta titulació i l’expedient acadèmic, i no serà obligatòria el lliurament d’obres/arranjaments/enregistraments, etc., encara que és altament recomanable perquè la Universitat pugui conèixer el teu nivell de coneixements i la teva perícia en la composició i així poder acompanyar-te en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma més personalitzada.

En tots els casos, a més, realitzaràs una entrevista personal per videoconferència, a la qual serà obligatòria assistir.

Resum dels criteris per a l’admissió:

OPCIÓ A

Lliurament d’obres musicals originals i qualsevol altre material musical i documentació que avali i certifiqui la teva experiència com a compositor + entrevista.

OPCIÓ B

Lliurament de titulació oficial d’ensenyament superior en Composició musical + expedient acadèmic + obres musicals originals i qualsevol altre material musical i documentació que avali i certifiqui la teva experiència com a compositor + entrevista.

OPCIÓ C

Lliurament de titulació oficial d’ensenyament superior en Composició musical + expedient acadèmic + entrevista.

L’equip docent d’Humanium està vinculat a diverses institucions europees i internacionals: França, Estònia, Països Baixos, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Estats Units, Espanya, Andorra… amb experiència en la docència virtual i presencial i en la recerca.

Humanium s’assegura que totes les assignatures estiguin dirigides per un professor responsable amb una qualificació de màster o doctor. Per l’enriquiment dels continguts de les diverses matèries i obrir una finestra a la realitat artística, les diverses disciplines musicals compten també amb figures de reconegut prestigi, a més de col·laboradors i ajudants en les tasques de docència.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures del Màster en Composició musical amb Noves tecnologies compten amb un ampli currículum a nivell internacional que els avala, entre els quals hi ha compositors i investigadors en actiu.