Bàtxelor en Interpretació Musical

El Bàtxelor en Interpretació musical d’Humanium International University té com a objectiu formar-te en un intèrpret professional del teu instrument o veu a través d’un ensenyament integral, pràctic i de qualitat, acabant amb una titulació oficial universitària i europea dins de l’EEES.

PROPERAMENT S’INDICARAN LES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS O VOCALS DISPONIBLES

Per què estudiar el Bàtxelor en Interpretació musical d’Humanium?

 • Estudiaràs la carrera d’interpretació musical a una Universitat amb els millors professors i intèrprets internacionals de la teva especialitat instrumental o vocal.
 • Aprendràs la professió d’interpretació musical des de la pràctica i des d’un ensenyament personalitzat, individualitzat i col·lectiu.
 • Assimilaràs les tècniques i el repertori del teu instrument de manera evolutiva i progressiva.
 • Practicaràs la interpretació del teu instrument amb pianistes acompanyants, grups de cambra, orquestres, bandes, cors i altres formacions musicals.
 • La Universitat fomentarà i t’ajudarà a participar en concursos d’interpretació durant els estudis.
 • Aconseguiràs una formació integral en música mitjançant assignatures transversals i específiques, teòriques i pràctiques.
 • Estudiaràs amb una metodologia que permet optimitzar el teu temps, combinant la docència online amb la presencial per mitjà de trobades intensives.
 • Viatjaràs al país d’Andorra per assistir a les trobades i participar en activitats artístiques organitzades per Humanium.
 • Crearàs un currículum artístic amb totes les activitats musicals que facis durant els estudis, el qual serà editat i certificat per Humanium.

Què obtindràs al finalitzar el programa?

Acabaràs amb una titulació oficial universitària i europea que possibilita l’homologació i el reconeixement dins de l’EEES:

 • Títol de Bàtxelor estatal en Interpretació musical* expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra (en català, idioma oficial d’Andorra).
 • Títol traduït a l’espanyol i a l’anglès per Humanium.
 • Suplement Europeu al Títol en espanyol, català i anglès, editat i expedit per Humanium, on es detallarà el teu expedient acadèmic i s’indicarà l’especialitat instrumental o vocal que hagis cursat.

A més, podràs accedir a un 3+2 real, continuant i ampliant la teva carrera a Humanium.

* Pla d’estudis en procés d’aprovació.

Títols relacionats. Continuïtat acadèmica

Humanium està preparant una gamma completa de titulacions oficials universitàries en música amb la que el 3+2es converteix en una possibilitat real a la qual pots accedir. Això vol dir que, si decideixes començar el nostre Bàtxelor en Interpretació musical de 3 anys, aprendràs íntegrament la professió, i amb un Màster de 2 anys t’ especialitzaràs en un àrea de la teva professió al costat d’una sòlida formació en recerca que et prepara cap a l’últim estadi de la teva carrera, el Doctorat. Tindràs l’oportunitat de traçar un recorregut complet dins Humanium amb els millors professors, la millor metodologia d’ensenyament i els millors recursos.

Consulta el Màster en Interpretació musical, amb mencions que permeten especialitzar-te en diversos repertoris específics de diferents gèneres musicals.

Semestre Assignatura Caràcter ECTS Total ECTS

1er

Història i estètica de la música I Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical I Obligatori

4

Metodologia de la recerca I Obligatori

3

Informàtica i tecnologies musicals Obligatori

3

Instrument/veu principal I Obligatori

10

Tallers i seminaris d’interpretació musical I Obligatori

6

2n

Història i estètica de la música II Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical II Obligatori

4

Metodologia de la recerca II Obligatori

3

Acústica i organologia I Obligatori

3

Instrument/veu principal II Obligatori

10

Tallers i seminaris d’interpretació musical II Obligatori

6

3er

Història i estètica de la música III Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical III Obligatori

4

Acústica i organologia II Obligatori

3

Instrument/veu principal III Obligatori

10

Tallers i seminaris d’interpretació musical III Obligatori

6

Repertori i pràctica d’orquestra/banda/cor I Obligatori

3

4t

Història i estètica de la música IV Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical IV Obligatori

4

Acústica i organologia III Obligatori

3

Instrument/veu principal IV Obligatori

10

Tallers i seminaris d’interpretació musical IV Obligatori

6

Repertori i pràctica d’orquestra/banda/cor II Obligatori

3

Història i estètica de la música V Obligatori

4

30

Instrument/veu principal V Obligatori

12

Tallers i seminaris d’interpretació musical V Obligatori

6

Repertori i pràctica d’orquestra/banda/cor III Obligatori

6

Pràctiques externes I Obligatori

2

 

Història i estètica de la música VI Obligatori

4

30

Instrument/veu principal VI Obligatori

12

Repertori i pràctica d’orquestra/banda/cor IV Obligatori

6

Pràctiques externes II Obligatori

2

Treball final de bàtxelor Obligatori

6

Les metodologies e-learning i b-learning que empra Humanium a les assignatures dels seus programes desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

(Per a més informació, pots consultar aquí la Metodologia Humanium)

El Bàtxelor en Interpretació musical, en cursar-se en modalitat semipresencial, utilitza les dues metodologies, segons l’assignatura. Informa’t a continuació. Informa’t a continuació.

 • Intèrpret de l’instrument/veu principal en diferents contextos professionals, segons l’especialitat: solista, acompanyant, grups de cambra, grans conjunts (orquestra, banda, cor…).
 • Intèrpret de l’instrument auxiliar/afí en diferents contextos professionals (per als estudiants que l’hagin cursat).
 • Professor de música a diferents nivells educatius.

Podràs accedir al Bàtxelor en Interpretació musical a través d’algun dels requisits que pots consultar aquí.

Perfil d’ingrés

El perfil formatiu més apropiat per a l’admissió al Bàtxelor en Interpretació musical l’ofereixen els estudis mitjans o professionals de música que s’hagin cursat a Conservatoris, Acadèmies o Escoles de música, on es poden adquirir coneixements fonamentals relacionats i la destresa de l’instrument adequat amb el nivell base d’aquest Bàtxelor.

Haver cursat un Batxillerat a les branques de Música, Arts o Humanitats també ofereix una formació pròxima al nivell exigit, especialment en matèries teòriques i transversals.

No obstant això, la prova de nivell, avalada i avaluada pels millors professionals d’Humanium, determinarà que estàs preparat per assumir les competències del primer curs del Bàtxelor en Interpretació musical.

Criteris d’Admissió

Un dels requisits fonamentals per ser admès a aquest Bàtxelor és:

 • Posseir o tenir accés a l’instrument que s’utilitzarà per fer la prova de nivell i durant tot el Bàtxelor.

Com a norma general, els alumnes hauran de portar els seus propis instruments a les classes presencials, tret dels instruments de grans dimensions (com el piano) o d’algun instrument complementari que la Universitat posarà a disposició de l’alumne, situats als espais destinats per a aquestes classes. Per això un dels requisits per ser admès és que puguis disposar per tu mateix del teu instrument al llarg de tot el Bàtxelor en les assignatures relacionades amb la pràctica interpretativa.

Les diferents vies d’Admissió són les següents:

OPCIÓ A: Prova de nivell

Realitzar i aprovar una prova de nivell específica per demostrar que posseeixes uns coneixements mínims en música necessaris per afrontar el nivell base del Bàtxelor en Interpretació musical.

OPCIÓ B: Títol Mitjà de Música + Prova de nivell

Si estàs en possessió del Títol Mitjà de Música andorrà estàs exempt de realitzar una part de la prova de nivell. A canvi, el títol et comptarà un percentatge de la nota d’admissió.

Si tens un títol oficial de música a un nivell mitjà o professional obtingut fora d’Andorra, Humanium estudiarà el teu cas per valorar si és equiparable al Títol Mitjà de Música andorrà.

OPCIÓ C: Mèrits acadèmics i professionals

Si tens experiència avalada i certificada com a instrumentista o cantant en música clàssica podràs ser admès sense realitzar la prova de nivell (encara que és altament recomanat fer-la).

Necessitarem que ens lliuris el teu currículum i tota la documentació que acrediti la teva experiència.

Prova de nivell

El nivell base del Bàtxelor en Interpretació musical exigeix tenir un cert domini d’harmonia, anàlisi musical, llenguatge musical, història de la música i un domini mitjà del teu instrument o la teva veu (si es troba dins de l’oferta d’Humanium).

La prova inclou la interpretació d’un instrument (segons l’oferta d’instruments que estableixi la Universitat), on hauràs de demostrar que domines el teu instrument o la teva veu al nivell mínim que estipuli el comitè d’avaluació de la prova de nivell.

La prova de nivell* es realitza online per mitjà de la plataforma virtual de la Universitat.

*Properament s’ampliarà la informació sobre la prova de nivell.

L’equip docent d’Humanium està vinculat a diverses institucions europees i internacionals: França, Estònia, Països Baixos, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Estats Units, Espanya, Andorra… amb experiència en la docència virtual i presencial i en la recerca.

Humanium s’assegura que totes les assignatures estiguin dirigides per un professor responsable amb una qualificació de màster o doctor. Per l’enriquiment dels continguts de les diverses matèries i obrir una finestra a la realitat artística, les diverses disciplines musicals compten també amb figures de reconegut prestigi, a més de col·laboradors i ajudants en les tasques de docència.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures i especialitats instrumentals i vocals del Bàtxelor en Interpretació musical compten amb un ampli currículum a nivell internacional que els avala, entre els quals hi ha instrumentistes i cantants en actiu.