Grau en Direcció Musical

El Grau (Bàtxelor) en Direcció musical d’Humanium International University té com a objectiu formar-te en un director o directora professional d’orquestra, cor i banda simfònica a través d’un ensenyament integral, pràctic i de qualitat, acabant amb una titulació oficial universitària i europea dins de l’EEES.

Per què estudiar el Grau en Direcció musical d’Humanium?

 • Estudiaràs la carrera de direcció musical a una Universitat amb els millors professors i directors internacionals d’orquestra, banda i cor.
 • Aprendràs la professió de direcció musical des de la pràctica i des d’un ensenyament personalitzat, individualitzat i col·lectiu.
 • Estudiaràs les tècniques i el repertori de direcció de forma evolutiva i progressiva.
 • Practicaràs la direcció amb orquestres, bandes, cors i altres formacions musicals.
 • La Universitat fomentarà i t’ajudarà a que participis en concursos de direcció durant els estudis.
 • Aconseguiràs una formació integral en música mitjançant assignatures transversals i específiques, teòriques i pràctiques.
 • Estudiaràs amb una metodologia que permet optimitzar el teu temps, combinant la docència online amb la presencial per mitjà de trobades intensives.
 • Viatjaràs al país d’Andorra per assistir a les trobades i participar en activitats artístiques organitzades per Humanium.
 • Crearàs un currículum artístic amb totes les activitats musicals que facis durant els estudis, el qual serà editat i certificat per Humanium.

Què obtindràs al finalitzar el programa?

Acabaràs amb una titulació oficial universitària i europea que possibilita l’homologació i el reconeixement dins de l’EEES:

 • Títol de Bàtxelor estatal en Direcció musical* expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra (en català, idioma oficial d’Andorra).
 • Títol traduït a l’espanyol i a l’anglès per Humanium.
 • Suplement Europeu al Títol en català, espanyol i anglès, editat i expedit per Humanium.

A més, podràs accedir a un 3+2 real, continuant i ampliant la teva carrera a Humanium.

* Pla d’estudis en procés d’aprovació.

Títols relacionats. Continuïtat acadèmica

Humanium està preparant una gamma completa de titulacions oficials universitàries en música amb la que el 3+2es converteix en una possibilitat real a la qual pots accedir. Això vol dir que, si decideixes començar el nostre Grau en Direcció musicalde 3 anys, aprendràs íntegrament la professió, i amb un Màster de 2 anys t’ especialitzaràs en un àrea de la teva professió al costat d’una sòlida formació en recerca que et prepara cap a l’últim estadi de la teva carrera, el Doctorat. Tindràs l’oportunitat de traçar un recorregut complet dins Humanium amb els millors professors, la millor metodologia d’ensenyament i els millors recursos.

Consulta l’oferta de Màsters de música d’Humanium.

Semestre Assignatura Caràcter ECTS Total ECTS

1er

Història i estètica de la música I Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical I Obligatori

4

Metodologia de la recerca I Obligatori

3

Informàtica i tecnologies musicals Obligatori

3

Tècniques de direcció musical I Obligatori

6

Instrumentació i orquestració I Obligatori

4

Reducció de partitures I Obligatori

6

2n

Història i estètica de la música II Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical II Obligatori

4

Metodologia de la recerca II Obligatori

3

Acústica i organologia I Obligatori

3

Tècniques de direcció musical II Obligatori

6

Instrumentació i orquestració II Obligatori

4

Reducció de partitures II Obligatori

6

3er

Història i estètica de la música III Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical III Obligatori

4

Acústica i organologia II Obligatori

3

Tècniques de direcció musical III Obligatori

6

Instrumentació i orquestració III Obligatori

4

Reducció de partitures III Obligatori

3

Repertori i tècniques d’assaig i concertació I Obligatori

6

4t

Història i estètica de la música IV Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical IV Obligatori

4

Acústica i organologia III Obligatori

3

Tècniques de direcció musical IV Obligatori

8

Reducción de partituras IV Obligatori

3

Repertori i tècniques d’assaig i concertació II Obligatori

8

Història i estètica de la música V Obligatori

4

30

Tècniques de direcció musical V Obligatori

10

Repertori i tècniques d’assaig i concertació III Obligatori

10

Lliure configuració Lliure elecció

6

 

Història i estètica de la música VI Obligatori

4

30

Tècniques de direcció musical VI Obligatori

10

Repertori i tècniques d’assaig i concertació IV Obligatori

10

Treball final de bàtxelor Obligatori

6

Les metodologies e-learning i b-learning que empra Humanium a les assignatures dels seus programes desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

(Per a més informació, pots consultar aquí la Metodologia Humanium)

El Grau en Direcció musical, al cursar-se en modalitat semipresencial, utilitza les dues metodologies segons l’assignatura. Informa’t a continuació.

 • Director d’orquestra.
 • Director de cor.
 • Director de banda simfònica.
 • Director d’altres agrupacions musicals.
 • Arranjador d’obres musicals.
 • Professor de música a diferents nivells educatius.

Podràs accedir al Grau en Direcció musical a través d’algun dels requisits que pots consultar aquí.

Perfil d’ingrés

El perfil formatiu més apropiat per a l’admissió al Grau en Direcció musical l’ofereixen els estudis mitjans o professionals de música que s’hagin cursat en Conservatoris, Acadèmies o Escoles de música, on es poden adquirir coneixements fonamentals relacionats amb el nivell base d’aquest Grau.

Haver cursat un Batxillerat a les branques de Música, Arts o Humanitats també ofereix una formació pròxima al nivell exigit, especialment en matèries teòriques i transversals.

No obstant això, la prova de nivell, avalada i avaluada pels millors professionals d’Humanium, determinarà que estàs preparat per assumir les competències del primer curs del Grau en Direcció musical.

Criteris d’Admissió

OPCIÓ A: Prova de nivell

Realitzar i aprovar una prova de nivell específica per demostrar que posseeixes uns coneixements mínims en música necessaris per afrontar el nivell base del Grau en Direcció musical.

OPCIÓ B: Títol Mitjà de Música + Prova de nivell

Si estàs en possessió del Títol Mitjà de Música andorrà estàs exempt de realitzar una part de la prova de nivell. A canvi, el títol et comptarà un percentatge de la nota d’admissió.

Si tens un títol oficial de música a un nivell mitjà o professional obtingut fora d’Andorra, Humanium estudiarà el teu cas per valorar si és equiparable al Títol Mitjà de Música andorrà.

OPCIÓ C: Mèrits acadèmics i professionals

Si tens experiència avalada i certificada a l’àmbit musical podràs ser admès sense realitzar la prova de nivell (encara que és altament recomanat fer-la).

Necessitarem que ens lliuris el teu currículum i tota la documentació que acrediti la teva experiència.

Prova de nivell

El nivell base del Grau en Direcció musical exigeix tenir un cert domini d’harmonia, anàlisi musical, llenguatge musical, història de la música i de pràctica instrumental o de cant, preferiblement piano o instrument polifònic.

La prova de nivell* es realitza online per mitjà de la plataforma virtualde la Universitat.

*Properament s’ampliarà la informació sobre la prova de nivell.

L’equip docent d’Humanium està vinculat a diverses institucions europees i internacionals: França, Estònia, Països Baixos, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Estats Units, Espanya, Andorra… amb experiència en la docència virtual i presencial i en la recerca.

Humanium s’assegura que totes les assignatures estiguin dirigides per un professor responsable amb una qualificació de màster o doctor. Per l’enriquiment dels continguts de les diverses matèries i obrir una finestra a la realitat artística, les diverses disciplines musicals compten també amb figures de reconegut prestigi, a més de col·laboradors i ajudants en les tasques de docència.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures del Grau en Direcció musical compten amb un ampli currículum a nivell internacional que els avala, entre els quals es troben directors d’orquestra, banda i cor en actiu.