Grau en Composició Musical

DESCRIPCIÓ

El Grau (Bàtxelor) en Composició musical d’Humanium International University té com a objectiu formar-te en un compositor o compositora professional a través d’un ensenyament integral, pràctic i de qualitat, acabant amb una titulació oficial universitària i europea dins de l’EEES.

Per què estudiar el Grau en Composició musical d’Humanium?
 • Estudiaràs la carrera de composició musical a una Universitat amb els millors professors i compositors internacionals.
 • Aprendràs la professió de composició musical des de la pràctica i des d’un ensenyament personalitzat, individualitzat i col·lectiu.
 • Estudiaràs les tècniques i recursos compositius històrics i contemporanis actuals de forma evolutiva i progressiva.
 • La Universitat fomentarà i t’ajudarà a que participis en concursos de composició durant els estudis.
 • Aconseguiràs una formació integral en música per mitjà d’assignatures transversals i específiques, teòriques i pràctiques.
 • Estudiaràs amb una metodologia que permet optimitzar el teu temps, amb docència 100% online i activitats presencials* amb assistència opcional.
 • Treballaràs les teves composicions al costat d’instrumentistes, grups instrumentals o vocals, a distància o presencialment*, que les interpretaran en assajos i estrenes.
 • Crearàs un currículum artístic amb totes les activitats musicals que facis durant els estudis, el qual serà editat i certificat per Humanium.

 

* Podràs viatjar al país d’Andorra per assistir i participar en activitats artístiques organitzades per la Universitat Humanium.

Què obtindràs al finalitzar el programa?

Acabaràs amb una titulació oficial universitària i europea que possibilita l’homologació i el reconeixement dins de l’EEES:

 • Títol de Bàtxelor en Composició musical* expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra (en català).
 • Títol traduït al castellà i al anglès per Humanium.
 • Suplement Europeu al Títol en català, castellà i anglès, editat i expedit per Humanium.

A més, podràs accedir a un 3+2 real, continuant i ampliant la teva carrera a Humanium.

* Títol oficial en procés d’aprovació.

Títols relacionats. Continuïtat acadèmica

Humanium està preparant una gamma completa de titulacions oficials universitàries en música amb la que el 3+2 es converteix en una possibilitat real a la qual pots accedir. Això vol dir que, si decideixes començar el nostre Grau en Composició musical de 3 anys, aprendràs íntegrament la professió, i amb un Màster de 2 anys t’especialitzaràs en un àrea de la teva professió al costat d’una sòlida formació en recerca que et prepara cap a l’últim estadi de la teva carrera, el Doctorat. Tindràs l’oportunitat de traçar un recorregut complet dins Humanium amb els millors professors, la millor metodologia d’ensenyament i els millors recursos.

Consulta el Máster en Composició musical amb Noves tecnologies, amb mencions que permeten especialitzar-te en “Composició contemporània” o en “Composició per a mitjans audiovisuals”.

PLA D'ESTUDIS

PRIMER CURS - 60 ECTS

Semestres

Assignatures

Caràcter

ECTS

Total ECTS

1er

Història i filosofia de la música I

Obligatori

4

30

Metodologia de la recerca I

Obligatori

4

Anàlisi i teoria musical I

Obligatori

6

Informàtica i tecnologia musical

Obligatori

4

Tècniques compositives i creació musical I

Obligatori

6

Instrumentació i orquestració I

Obligatori

6

Història i filosofia de la música II

Obligatori

4

30

Metodologia de la recerca II

Obligatori

2

Anàlisi i teoria musical II

Obligatori

6

Acústica i organologia I

Obligatori

2

Tècniques compositives i creació musical II

Obligatori

6

Instrumentació i orquestració II

Obligatori

6

Tecnologies aplicades a la composició musical I

Obligatori

4

SEGON CURS - 60 ECTS

Semestres

Assignatures

Caràcter

ECTS

Total ECTS

3er

Història i filosofia de la música III

Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical III

Obligatori

6

Acústica i organologia II

Obligatori

4

Tècniques compositives i creació musical III

Obligatori

6

Instrumentació i orquestració III

Obligatori

6

Tecnologies aplicades a la composició musical II

Obligatori

4

Història i filosofia de la música IV

Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical IV

Obligatori

6

Acústica i organologia III

Obligatori

4

Tècniques compositives i creació musical IV

Obligatori

6

Instrumentació i orquestració IV

Obligatori

6

Tecnologies aplicades a la composició musical III

Obligatori

4

TERCER CURS - 60 ECTS

Semestres

Assignatures

Caràcter

ECTS

Total ECTS

Història i filosofia de la música V

Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical V

Obligatori

4

Acústica i organologia IV

Obligatori

4

Tècniques compositives i creació musical V

Obligatori

8

Instrumentació i orquestració V

Obligatori

6

Assignatura optativa 1

Optatiu

2

4

Assignatura optativa 2

Optatiu

2

Pràctiques externes

Optatiu

2

Història i filosofia de la música VI

Obligatori

4

30

Anàlisi i teoria musical VI

Obligatori

4

Tècniques compositives i creació musical VI

Obligatori

10

Instrumentació i orquestració VI

Obligatori

6

Treball final de bàtxelor

Obligatori

6

METODOLOGIA

Les metodologies e-learning i b-learning que empra Humanium a les assignatures dels seus programes desenvolupen una àmplia gamma d’activitats formatives que permeten aprofundir en l’estudi dels continguts de manera teòrica, pràctica i sedimentada.

(Per a més informació, pots consultar la Metodologia Humanium)

El Grau en Composició musical, al cursar-se en modalitat online, utilitza la metodologia e-learning en totes les seves assignatures, i en algunes es realitzen activitats presencials amb assistència opcional i flexible. Informa’t a continuació.

SORTIDES PROFESSIONALS
 • Compositor d’obres musicals en diferents formacions instrumentals i estils.
 • Arranjador d’obres musicals.
 • Editor de partitures.
 • Professor de música en diferents nivells educatius.
ACCÉS

Podràs accedir al Grau en Composició musical a través d’algun dels requisits que pots consultar aquí.

Perfil d’ingrés

El perfil formatiu més apropiat per a l’admissió al Grau en Composició musical l’ofereixen els estudis mitjans o professionals de música que s’hagin cursat en Conservatoris, Acadèmies o Escoles de música, on es poden adquirir coneixements fonamentals relacionats amb el nivell base d’aquest Grau.

Haver cursat un Batxillerat a les branques de Música, Arts o Humanitats també ofereix una formació pròxima al nivell exigit, especialment en matèries teòriques i transversals.

No obstant això, la prova de nivell, avalada i avaluada pels millors professionals d’Humanium, determinarà que estàs preparat per assumir les competències del primer curs del Grau en Composició musical.

Criteris d’Admissió

OPCIÓ A: Prova de nivell

Realitzar i aprovar una prova de nivell específica per demostrar que posseeixes uns coneixements mínims en música necessaris per afrontar el nivell base del Grau en Composició musical.

OPCIÓ B: Títol Mitjà de Música + Prova de nivell

Si estàs en possessió del Títol Mitjà de Música andorrà estàs exempt de realitzar una part de la prova de nivell. A canvi, el títol et comptarà un percentatge de la nota d’admissió.

Si tens un títol oficial de música a un nivell mitjà o professional obtingut fora d’Andorra, Humanium estudiarà el teu cas per valorar si és equiparable al Títol Mitjà de Música andorrà.

OPCIÓ C: Mèrits acadèmics i professionals

Si tens experiència avalada i certificada a l’àmbit musical podràs ser admès sense realitzar la prova de nivell (encara que és altament recomanat fer-la).

NNecessitarem que ens lliuris el teu currículum i tota la documentació que acrediti la teva experiència.

Prova de nivell

El nivell base del Grau en Composició musical exigeix tenir un cert domini d’harmonia, anàlisi musical, llenguatge musical, història de la música i de pràctica instrumental o de cant, preferiblement piano o instrument polifònic.

La prova de nivell* es realitza online per mitjà de la plataforma virtual de la Universitat.

*Properament s’ampliarà la informació sobre la prova de nivell.

PROFESSORAT

L’equip docent d’Humanium està vinculat a diverses institucions europees i internacionals: França, Estònia, Països Baixos, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Estats Units, Espanya, Andorra… amb experiència en la docència virtual i presencial i en la recerca.

Humanium s’assegura que totes les assignatures estiguin dirigides per un professor responsable amb una qualificació de màster o doctor. Per l’enriquiment dels continguts de les diverses matèries i obrir una finestra a la realitat artística, les diverses disciplines musicals compten també amb figures de reconegut prestigi, a més de col·laboradors i ajudants en les tasques de docència.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures del Grau en Composició musical compten amb un ampli currículum a nivell internacional que els avala, entre els quals es troben compositors en actiu.